آنتن مایکرواستریپی پاپیونی دوبانده فشرده برای کاربردهای شبکه های محلی بی سیم

در این مقاله، یک آنتن مایکرواستریپ جدید برای باندهای فرکانسی 2.4GHz(2.4-2.484GHz) و 5.8GHz(5.725-5.825GHz) که به ترتیب متناسب با استانداردهای IEEE802.11b و IEEE802.11a هستند، ارائه شده است. آنتن پیشنهادی هنگامی که بر روی زیرلایه FR4 با ثابت دی الکتریک نسبی  4.4 وضخامت 0.8 میلیمترچاپ می شود، ناحیه ای به مساحت 27mm × 27mm را اشغال می کند. آنتن از یک بخش پاپیونی، یک شکاف L شکل بر روی صفحه زمین و یک خط تغذیه 50 اهمی تشکیل شده است. نمونه ای از آنتن پیشنهادی ساخته و تست شده است. اندازه فشرده، هزینه پایین، آسانی ساخت و پارامترهای تشعشعی خوب در مقایسه با طراحی های انتشار یافته قبلی از مهمترین مزیت های آنتن پیشنهادی می باشد.

این مقاله به نگارش جناب آقای دکتر مهدی ابی اوغلی و به زبان انگلیسی تهیه شده است و جهت مشاهده جزئیات و دانلود اصل مقاله به لینک زیر مراجعه فرمایید.

مقاله.pdf