مشتری گرانقدر لطفا در صورتی که می خواهید وجهی را پرداخت فرمایید، حتما و حتما به حساب زیر واریز فرموده و سپس مشخصات خود و عکس فیش واریزی را در فرم زیر قرار دهید.

به نام : وحید اسلامی – بانک سامان

شماره کارت :6219861044983822

کد شبا :IR800560930280003133073001

  • مشتری گرانقدر لطفا در صورتی که می خواهید وجهی را پرداخت فرمایید، حتما و حتما به حساب زیر واریز فرموده و سپس مشخصات خود و عکس فیش واریزی را در فرم زیر قرار دهید.

    به نام: پرهام اسلامی - بانک ملی
    شماره شبا: IR40170000000114774584007
    شماره کارت: 6037998192794963
     
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, jpeg, mp4, avi, .