مشتری گرانقدر لطفا در صورتی که می خواهید وجهی را پرداخت فرمایید، حتما و حتما به حساب زیر واریز فرموده و سپس مشخصات خود و عکس فیش واریزی را در فرم زیر قرار دهید.

به نام : وحید اسلامی – بانک سامان

شماره کارت :6219861044983822

کد شبا :IR800560930280003133073001