"بسمه تعالي"

محتوی سایت:

تمامی مطالب، عکسها و فیلم هایی که داخل سایت اینترنتی الکترو هایپر بارگذاری شده توسط تیم کارشناسان مجرب و متخصص این مجموعه گردآوری شده است و در صورت استفاده از مطالب خارج از سایت سعی بر آن شده تا حتماً ذکر منبع صورت پذیرد. لذا در این خصوص فروشگاه اینترنتی الکترو هایپر حق کپی رایت از تمام مطالب سایت را برای خود محفوظ می داند و در صورت رویت تخلف، با خاطیان طبق قوانین حاکم بر کپی رایت برخورد می نماید.