"بسمه تعالي"

پرداخت

در حال حاضر مشتریان عزیزی که قصد خرید اینترنتی از سایت را دارند، تنها از طریق درگاه بانک اقتصاد نوین قادر به پرداخت آنلاین وجه می باشند و اگر تمایل دارند به صورت آفلاین وجه را بپردازند می توانند به شماره کارت ها و حساب های زیر مراجعه نمایند.

به نام : وحید اسلامی                                        شعبه مدرس مشهد

شماره حساب :                                          2-2989376-833-1804

شماره کارت :                                           5646-8456-1211-6274

کد شبا :                                     190550180483302989376002


به نام : وحید اسلامی                                شعبه مدرس مشهد

شماره حساب :                                              4030363192

کد شبا :                   IR45-0120-0100-0000-4030-3631-92